UE Guvernul Romaniei MFE POSDRU Instrumente Structurale Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice CJMM

×

Avertizare

Eroare la încărcarea fișierului XML.

Eroare la încărcarea fișierului XML.

-->

ACTIVITATEA 1. (in responsabilitatea P2 in colaborare cu P1, P3) Furnizarea de masuri adecvate de incluziune ocupationala a persoanelor din GT.
Subact 1.1. Realizarea unui studiu cu privire la nevoile sociale ale GT, relevante pentru ocupare si identificarea modului in care se poate dezvolta conceptul de economie sociala si de responsabilitate sociala la nivel de politici sociale in administratia locala.
Subact 1.2. Identificarea a celor 700 pers vuln din GT.
Subact 1.3. Informarea şi consilierea persoanelor din GT in vederea orientarii vocationale pentru cresterea sanselor de ocupare.

ACTIVITATEA 2. ( in responsabilitatea P2 in colaborare cu P1, P3) Furnizarea serviciilor de orientare si medierea locurilor de munca.
Subact 2.1. Introducerea datelor (curricullum vitae) pentru intreg GT intr-un portal web de ocupare. Saptamanal vor fi intoduse datele cu privire la locuri de munca vacante, iar cu sprijinul expertilor proiectului se va face legatura in permanenta intre beneficiari si angajatori.
Subact2.2. Organizarea a 2 targuri de locuri de munca. Estimam participarea a aproximativ 50 benef/targ, in total aprox 100 benef.

ACTIVITATEA 3. ( in responsabilitatea P3) Dezvoltarea şi furnizarea programelor de formare profesională pentru 400 pers din GT.
Subact 3.1. Obtinerea acreditarilor necesare pentru derularea FP pentru 4 domenii.
Subact 3.2. Organizarea a 16 grupe, inclusiv elaborarea dosarelor cu documentele necesare fiecarui participant.
Subact 3.3. Derularea efectiva a celor 16 cursuri.

ACTIVITATEA 4. (in responsabilitatea S cu colab P2) Infiintarea si functionarea a 14 structuri de economie sociala in domeniul colectarii uleiului uzat in regiunile Nord-Vest si Bucuresti-Ilfov.
Subact 4.1. Infiintarea 14 intreprinderi ca SES infiintate, conform planurilor de afaceri. Vor fi infiintate 12 in rural si 2 in urban: CAEN 8730 – Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitatea de a se îngriji singure; CAEN nr. 8790 - Alte activităţi de asistentă socială, cu cazare n.c.a; CAEN nr. 5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare; CAEN nr. 8891 – Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii şi 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării; CAEN 4520- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor; CAEN 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană; CAEN 1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte; CAEN nr. 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite; 5 cu CAEN 4719 de comercializare produse tradiţionale ardeleneşti, din care unul va functiona si cu servicii de aprovizionare a celorlalte 4 (din care 2 in urban); CAEN 8211, punând la dispoziţie următoarele servicii: Planificare financiară; Administrare documente.
Subact 4.2. Asigurarea conditiilor administrative pt cele 14SES: reabilitare cladiri, constructie chioscuri conform bugetului individual si a planurilor de afaceri, achizitia celor necesare desfasurarii activitatii in SES: consumabile, autoturisme, echipament IT , mobilier etc, conform buget individual/SES si a planului de afaceri.
Subact4.3Angajarea personalului pentru fiecare SES infiintate: nr personal cf planului de afaceri si a bugetului individualizat.
Subact 4.4. 2 evenimente de lansare SES, unul in regiunea Nord-Vest unul in regiunea Bucuresti-Ilfov. Subact 4.5. Functionarea efectiva a activitatilor celor 14 SES, in cele 2 regiuni, conform planurilor de afaceri.

ACTIVITATEA transversala 5. (in responsabilitatea S cu colab P2 si P3) Managementul proiectului.
Subact 5.1. Managementul graficului gantt.
Subact 5.2. Managementul financiar al proiectului, inclusiv procedurile de achizitii.
Subact 5.3. Managementul cerintelor finantatorului (acte aditionale, notificari, cereri prefinantare, cereri rambursare).

ACTIVITATEA transversala 6. (in responsab P1) Informarea si publicitatea proiectului.
Subact 6.1. Elaborarea si implementarea unui plan de asigurare a informarii, vizibilitatii si transparentei pr. Subact 6.2. Realizarea a 2 conferinte prestabilite: conferinta de lansare a proiectului si conferinta de incheiere a pr.
Subact 6.3. Realizarea de materiale de informare si publicitate pentru sustinerea activitatilor pr.
Subact 6.4. Realizarea unui site al proiectului si intretinerea lui.
Subact 6.5. Organizarea unei conferinte pe tema importantei sustinerii de catre autoritatea publica a implem conceptului de economie sociala.