UE Guvernul Romaniei MFE POSDRU Instrumente Structurale Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice CJMM

×

Avertizare

Eroare la încărcarea fișierului XML.

Eroare la încărcarea fișierului XML.

DESPRE PROIECT

OBIECTIVE GENERALE

OBIECTIVE GENERALE

Dezvoltarea activităţilor de economie socială la nivelul regiunilor Nord-Vest şi Bucureşti-Ilfov, în vederea creşterii calităţii vieţii pentru 50 de tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, 200 femei în situaţii de risc, 100 familii care au mai mult de 2 copii, 100 familii monoparentale şi 250 persoane de etnie romă.

 

OBIECTIVE SPECIFICE

OBIECTIVE GENERALE

Dezvoltarea de cunoştinţe şi competenţe noi pe durata proiectului la 50 de tineri care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului, 200 femei în situaţii de risc, 100 familii care au mai mult de 2 copii, 100 familii monoparentale şi 250 persoane de etnie romă. Dezvoltarea pe durata proiectului a 14 structuri de economie socială care să furnizeze servicii de ocupare în regiunile Nord-Vest şi Bucureşti-Ilfov.

-->

 

 Atelier creaţional Hoteni – atelier care va fabrica produse de artizanat, în special din lemn
 Centrul „Bunul samaritean” – servicii de îngrijire zilnică pentru copii şi consiliere individuală şi de grup (Hoteni)

 

 Centrul Ocna SES – servicii de îngrijire adulţi

 Centrul „START 18” – servicii de cazare pentru tinerii cu vârsta peste 18 ani care părăsesc casele de tip familial
 Hostel Ocna – servicii de cazare pentru turiştii cu buget restrâns, în general tineret
Spălătorie Auto Curăţătorie Chimică Centrul de Croitorie şi Broderie

 

 Căsuţa cu tradiţii Ocna – comercializare produse tradiţionale ardeleneşti (pălării tradiţionale, ie, produse decorative)
 Căsuţa cu tradiţii Mara – comercializare produse tradiţionale ardeleneşti  (pălării tradiţionale, ie, produse decorative)
 Centrul de Logistică şi Marketing Ocna – activităţi combinate de secretariat (Baia Mare, zona rurală)
 Serviciul de Aprovizionare Centre Tradiţionale – activităţi de colectare şi aprovizionare produse tradiţionale (Baia Mare)
 Centrul Ardelenesc – comercializare produse ardeleneşti (Bucureşti, zona rurală)
 Centrul Transilvania – comercializare  produse ardeleneşti (Bucureşti, zona rurală)

Va fi asigurată prin: înfiinţarea de SES-uri sustenabile înca din timpul implementării proiectului, generând înfiinţarea de noi locuri de muncă, persoane ocupate, inclusiv persoane vulnerabile angajate acreditarea pe 4 noi domenii ocupaţionale, diversificând gama de FP, realizarea de oferte de FP pe aceste domenii altor persoane, inclusiv persoane vulnerabile. site-ul proiectului şi cele ale SES, materialele informaţionale realizate prin proiect, vor putea fi folosite de oricine îşi doreşte (vor fi publice inclusiv prin conferinţele organizate). Participanţii vor deveni în localităţile lor multiplicatori de rezultate, iar SES vor deveni poli de bune practici pentru comunitate. creearea structurilor noi cu proceduri de lucru şi principii de bune practici pentru grupul vulnerabil, ce vor fi replicate şi asumate la nivelul a 14 SES, la nivel multiregional, incluzând principii de egalitate de şanse, nediscriminare, îmbătrânire activă parteneriatul va continua din bugetul propriu furnizarea de informare şi consiliere acces pe piaţa muncii pentru cel putin 100 pers/an timp de 3 ani, P3 va continua prin platforma de ocupare să furnizeze servicii de mediere pentru GT, prin angajaţii proprii. P2 va continua să furnizeze know-how pentru SES-uri. P3 va furniza FP atât contra cost, cat şi prin alte fonduri atrase, prin participare la licitaţii, organizate de diverse instituţii sau demararea de alte proiecte. SES se vor autosusţine conform planurilor de afaceri, mentinând activităţile aşa cum au fost ele stabilite.

 

ID

Indicatori [1 output]

Valoare

382 Numărul structurilor economiei sociale înfiinţate 14
386 Număr de persoane care beneficiază de orientare/consiliere – economie socială 700
387 Număr de participanţi la instruire - economie socială 400
388 Număr de participanţi FSE - femei 200
389 Număr de participanţi FSE – persoane de etnie romă 250
391 Număr de participanţi FSE – alte grupuri vulnerabile 200
392 Număr de evenimente de comunicare şi promovare – economie socială 7

ID

Indicatori [2 result]

Valoare

384 Numărul locurilor de muncă create de structurile economiei sociale 55
395 Număr de participanţi la instruire certificaţi – economie socială 400
453 Număr de locuri de muncă mentinute de structurile economiei sociale 55