UE Guvernul Romaniei MFE POSDRU Instrumente Structurale Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice CJMM

×

Avertizare

Eroare la încărcarea fișierului XML.

Eroare la încărcarea fișierului XML.

REZULTATE

 

REZULTATE A1. Cresterea nivelului de informare si cunostinte cu privire la piata muncii si dezvoltarea profesionala prin informare si consiliere a 700 beneficiari: 50 de tineri care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului, 200 femei in situatii de risc, 100 familii care au mai mult de 2 copii, 100 familii monoparentale si 250 persoane de etnie roma recrutati in GT, 400 beneficiari orientati catre formare profesionala.


REZULTATE A2. Cresterea sanselor de ocupare prin potrivirea ofertei cu cererea (orientare si mediere): 50 de tineri care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului, 200 femei in situatii de risc, 100 familii care au mai mult de 2 copii, 100 familii monoparentale si 250 persoane de etnie roma; 700 pers mediate cu piata muncii, 700 CV-uri realizate si incarcate in portalul web de ocupare, 2 targuri de locuri de munca.


REZULTATE A3. Imbunatatirea competentelor la 400 persoane vulnerabile din GT: 2 cursuri in competente antreprenoriale de 90 ore (total perfectionare 180 ore); 14 cursuri de calificare nivel I, 4 certificari noi de cursuri (lucrator in comert nivel I; lucrator in hoteluri nivel I, lucrator in structuri pentru constructii nivel I, agent curatenie, nivel 1); 400 de absolventi, 400 persoane instruite, 400 diplome tip CNFPA emise.

REZULTATE A4. Infiintarea a 14 SES – Structuri de economie sociala: 55 locuri de munca create, 55 persoane angajate din care cel putin 40 din GT, 14 SES functionale 12 luni pe perioada de implementare a proiectului, 55 locuri de munca mentinute cel putin 12 luni dupa finalizarea proiectului;
SES infiintate: CAEN 8730 – Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitatea de a se îngriji singure;
CAEN nr. 8790 - Alte activităţi de asistentă socială, cu cazare n.c.a;
CAEN nr. 5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare;
CAEN nr. 8891 – Act de îngrijire zilnică pentru copii+7021 Act de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării;
CAEN 4520- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
CAEN 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană;
CAEN 1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte;
CAEN 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite;
5 cu CAEN 4719 de comercializare produse tradiţionale ardeleneşti, din care unul va functiona si cu servicii de aprovizionare a celorlalte 4 (din care 2 in urban);
CAEN 8211, punând la dispoziţie urmatoarele servicii: Planificare financiară, administrare doc;
Dintre acestea 6 vor fi infiintate cu sprijinul S, 8 vor fi infiintate cu sprijinul P2;
2 evenimente de lansare SES.

REZULTATE A transversala 5: Asigurarea implementarii activitatilor proiectului si atingerea indicatorilor: 6 intalniri lucru grup parteneri; 1 set proceduri activitati, 1 set planificari/activitate, 1 instrument monitorizare grad implementare activitate, 1 instrument monitorizare grad atingere indicatori, sedinte saptamanale de organizare, contracte munca, fise de post, rapoarte act, fise pontaj, plan achizitii, flux financiar lunar, documente contabile, dosare achizitii cu documentele prevazute de legislatie si instructiuni finantator, 1 cerere prefinantare, 5 cereri de rambursare, notificari si acte aditionale.
A5 contribuie la atingerea tuturor indicatorilor.


REZULTATE A transversala 6: Asigurarea eficientei in diseminarea rezultatelor, informarea / transparenta / vizibilitatea proiectului: 1 plan de asigurare a informarii, vizibilitatii si transparntei proiectului, 1 conferinta de lansare a proiectului si 1 conferinta de incheiere a proiectului, 7 comunicate de presa (2 la conferintele demarare / incheiere, 2 pentru A2 – targuri de locuri d munca, 2 pentru A4 – lansare SES, 1 conferinta masuri incluziune); 1 spot radio, 1 spot TV, 2000 pliante, 2 roll-up-uri, 1 banner, cel putin 7 materiale publicate mass-media, 1 site proiect, evenim sustinute pentru implem: 2 de mediere/ bursele din A2, si 2 evenim lansare SES in A4; - 3 conferinte in A6. A6 contribuie la atingerea tuturor indicatorilor.

-->